UVC светлината в борбата с коронавирус

Полезна информация

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме ежедневно, подготвихме някои полезни данни за приложението на нашите продукти

Covid-19

Настоящата ситуация с вируса SARS-CoV-2 показва колко са важни всекидневните хигиенни мерки, за да се предотврати разпространението на вируса. И все пак често се оказва, че е невъзможно навсякъде да се достигне с дезинфекциращи препарати. UVC оборудването обаче може значително да намали рисковете, които се носят чрез аерозолите във въздуха, например в офиси, кабинети или чакални, както и разпространението върху повърхностите, които хората докосват в ежедневието.

Корона вирусите са патогенни микроорганизми, с размери между 12-160 nm, които се размножават единствено в живи клетки, станали техен гостоприемник. Например при едно обикновено изкашляне, огромен брой вируси попадат в околната среда, търсейки къде да попаднат. Извънклетъчната форма на вируса не е активна и не показва наличие на жизнени процеси. Нейната стабилност в околната среда зависи от редица фактори като температура, влажност на въздуха и вид на повърхността. Според актуалните проучвания, SARS-CoV-2 се задържа до 3 часа във въздуха, до 4 часа върху повърхности от мед или месинг, до 24 часа върху картон и до 2-3 дни върху неръждаема стомана и пластмаса. *

 * по данни на Министерство на Здравеопазването на ФР Германия, от 26.03.2020

 

Image

Действие на UVC лъчението върху вирусите

Материален носител на наследствената информация на вирусите е нуклеиновата киселина – РНК или ДНК. Независимо от вида, механизъмът на тяхнто разрушаването чрез UVC е много ефективен. Лъчението прониква през вирусната обвивка и достига до генетичния материал. Както в ДНК така и в РНК се образуват пиримидинови димери и допълнителни уридинови хидрати. Информацията за размножаването се губи, вирусът вече не е вирулентен и цикълът на инфекция бива прекъснат.

Image

Необходими LD90 дози

В зависимост от вида вирус или бактерия, са необходими конкретни дози UVC лъчение, за да бъде блокирано тяхното размножаване. Дозата, която е нужна за да се разруши даден вид вирус се нарича LD90. При грипните вируси е лесно и е нужна малка доза от 2 mJ/cm². При корона вирус повечето експерти смятат дозата от 4 mJ/cm² за подходяща. При това е важно да се разграничи, дали се търси деактивиране на вирусите във въздух, вода или повърхности. За много грапави повърхности може дори да са необходими LD дози от 12-18 mJ/cm².

 

Вирус  mJ/cm²    **
 PRRS Virus   1.8
 Influenza A Virus   2.1
 Corona Virus  4
 Herpes Virus  4.3
 Hepatitis A Virus  6.7
 Rota Virus SA11  7.5

** Референтни стойности от литературата

Важна препратка:

Запознайте се по-подробно с Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19, изготвен от Националния Център по Заразни и Паразитни Болести към Министерство на здравеопазването на Република България. 

 

 

 

Деактивиране на вируси върху повърхности

Модулите WDO (открит) или WDS (с бленда) са подходящи за директно облъчване на въздуха и повърхностите в помещенията. Когато са правилно позиционирани, на стената или тавана, въздухът се дезинфекцира, а вирусите по повърхностите се елиминират. Нужно е обаче повишено внимание, защото UVC светлината уврежда кожата и очите. Затова UVC лампите се включват през нощта и извън работно време, когато няма персонал в помещенията.

Стерилизиращи кутии за документи, малки пакети и мобилни телефони

Малки пакети, документи или банкноти, които минават от ръка на ръка, както и смартфони или дамски чанти, могат да бъдат поставяни в дезинфекциращи UV кутии. В UVPro EKB стерилизиращата кутия, с минимална мощност от 2 mW/cm², още след втората минута са достигнати 240 mJ/cm². При такива стойности измират всички вируси и бактерии, дори в индустриални условия, върху грапави повърхности.

Решения за дезинфекция на пратки и стоки

В производствата, за помещенията, в които се приема стока, или върху транспортни системи, могат да бъдат проектирани UV тунели, през които да преминават пратките. Възможно е и обособяването на цели зони с друг хигиенен клас, оборудвани с UVC лампи, за стерилизация на входящите стоки и товари. Пакети, които се движат на поточна линия, могат да бъдат дезинфекцирани на 99%.

Вентилационни модули с UVC лампи намаляват ефективно пренасянето на вирусите по въздушен път

В офиси, на гишета, в чакални и приемни често пъти се струпват много хора на едно място. Концентрацията на вируси и бактерии във въздуха се повишава значително, особено при кихане и кашляне.

UVC вентилационните модули засмукват въздуха и облъчват ефективно. Модулът третира до 100 m³ въздух на час и го връща с 99% по-малко вируси и бактерии в него. За малки офиси или кабинети е подходящ модел V50, до 50 m3/h и ефективност 90%.

В индустрията се използват най-много уредите от V 300, V 500 и V 1000. При средно 12,5 mJ / cm² се постига 3-log virus inactivation.

 За много бизнеси UVC технологиите от години са неизменна част производството. Основно в хранително-вкусовата промишленост и животновъдството, UVC светлината се използват много успешно за ликвидиране на опасни бактерии и плесени при преработката на храна, месо и млечни продукти.

 

UVpro модел

m³/h

Доза [mJ/cm²]

Corona reduction

V50

50

3.5

90%

V-lab

100

9.0

>99%

V300

300

6.5

99%

V500

300-500

12.5 / 8.5

99.9 / 99%

V1000

500-1000

12.5 – 6.5

99.9 – 99%

 

Без озон или с генериране на озон

Съвсем съзнателно могат да се прилагат и двата вида UV лампи, но по предписания на редица европейски институции, както и на НЦЗПБ в България, препоръчителна е употребата на безозонови UV лампи там, където присъства и персонал.

Специалното синтетично кварцово стъкло може да подтиска образуването на озон (без озон) или нарочно да образува озон. UVPro лампите се предлагат и в различни изпълнения, според температурния диапазон, в който ще се прилагат – например при минусови температури в охладителни камери. Специална тефлонова обвивка предотвратява спукването на лампата и разпръскването на стъкла, което е критично в преработката на храни.

UVC и COVID-19

UVC технологиите не могат да спрат пандемията напълно, но със сигурност допринасят за по-ниска вирулентност и предпазване от разпространяването на много нови инфекции. А това е достатъчно за постепенното възвръщането на нормалността в нашия бизнес и ежедневие.

© 2020 Tech Industry Bulgaria EOOD