Нашият екип е на Ваше разположение!

Контакти:Тех Индустри България ЕООД

Офис Пловдив:

бул. Марица 154, Hebros Centre, Сектор А1, ет. 2
tel: +359 (0) 895955592
info@techindustrybg.com
www.UVpro.techindustrybg.com 

Пишете ни!

© 2019 Tech Industry Bulgaria EOOD